Apple Tysons Corner i Virginia åpner igjen (2023)

åpnes i nytt vindu

BILDER 19. mai 2023

Apples aller første butikk har fått et nytt hjem, med nyskapende og bærekraftig forbedret design som gjenspeiler Apples verdier

Ansatte møter de første kundene i den nye Apple Tysons Corner, som er åpnet i sentrum av Fairfax County i Virginia.

I dag gjenåpner Apple Tysons Corner i sentrum av Fairfax County i Virginia. Denne Apple Store-butikken åpnet dørene for første gang for 22 år siden, den 19.mai 2001, og ble Apples aller første butikk. Siden har Apple åpnet over 500 Apple Store-butikker rundt om i verden.

«Fra øyeblikket vi åpnet vår første butikk i Tysons Corner nord i Virginia, har vi vært stolte av å kunne tilby en uovertruffen butikkopplevelse, der kunder kan finne produkter og tjenester som setter kreativiteten i sving og gir dem muligheten til å få gjort de utroligste ting», sier Apple-sjef Tim Cook. «Vi er veldig glade for å ønske kundene velkommen tilbake til denne vakre nye versjonen av Apple Tysons Corner.»

«I 22 år har vi utviklet og bygget videre på kunderelasjonene i Apple Tysons Corner, og vi er veldig glade for å invitere dem tilbake til dette fantastiske nye området, der de kan få alt det beste med Apple», sier Deirdre O’Brien, Apples direktør for detaljhandel. «De ansatte er klare til å yte utmerket service og hjelpe alle med å få mest mulig ut av Apples nyeste produkter og tjenester.»

Butikken, som åpnet for første gang den 19.mai 2001, har fått ny design og vil fortsette å introdusere Apples fantastiske produkter til nye kunder.

Deirdre O’Brien (nummer to fra høyre) og Apple-ansatte ønsker kunder velkommen under gjenåpningen av butikken.

En ansatt viser en kunde de nyeste Mac-modellene.

Kunder står samlet utenfor Apple Tysons Corner under gjenåpningen av butikken.

Kunder feirer gjenåpningen av Apple Tysons Corner.

Apples unike handleopplevelse

Kunder i Apple Tysons Corner vil kunne få hjelp av over 100 dyktige ansatte. De ansatte er klare for å hjelpe lokalsamfunnet med å utforske og kjøpe iPhone14-modellene, som alle har fantastiske kameraer, utmerket batteritid og banebrytende helse- og sikkerhetsfunksjoner.

En Apple-ansatt går gjennom iPhone14-produktene med en kunde.

En kunde viser frem sin nye iPhone14Pro.

Kundene kan ta en nærmere titt på AppleWatch-modellene i det nye dedikerte området der de får en mer personlig handleopplevelse. Genius Bar har en ny design som er perfekt for samtaler ansikt til ansikt når ekspertene skal hjelpe kunder med teknisk support eller maskinvareservice.

Ved butikkens Apple Watch Studio kan kunder tilpasse enhetene sine ved å velge sin perfekte kombinasjon av urkasse og rem.

Butikkens team med over 100 ansatte er klare for å gå gjennom AppleWatch-modellene med kundene.

Genius Bar i butikken har en ny design som er perfekt for samtaler ansikt til ansikt til teknisk support eller maskinvareservice.

I Apple Tysons Corner kan Today at Apple-deltakere utforske de nyeste Apple-produktene og lære hvordan de kommer i gang med sin nye enhet. Gratisprogrammet består av følgende Apple-arrangerte økter:

 • Skills: Getting Started with Mac.
 • Video Skills: Recording Techniques with iPhone.
 • Art Skills: Getting Started with Procreate.
 • Photo Skills: Photography on iPhone.

Universelt design

Apple Tysons Corner er basert på prinsippet om universelt design og har skapt et innbydende område der alle kan føle seg velkomne. Butikken har bord og sitteplasser i forskjellige høyder og tilgangsruter der det er enklere for rullestolbrukere å komme seg frem. For kunder som bruker høreapparater, tilbyr butikken en portabel teleslyngekoffert som kan brukes hvor som helst. Ved bordet for Today at Apple får kunder tilgang til en portabel teleslyngekoffert som de kan bruke til å koble til økten. Dette gir en mer tilgjengelig kundeopplevelse.

Apple Tysons Corner er basert på prinsippet om universelt design, som skaper et innbydende område der alle kan føle seg velkomne.

Bærekraft i butikker

Som en del av Apples engasjement for bære­kraft har Apple Tysons Corner betydelig redusert bruk av petrokjemiske produkter og karbonintensive materialer. Taket med unik design er laget av biogene akustiske plater og skjermer, som gir mindre behov for metall, og gulvet er laget med biopolymerer som reduserer behovet for kjemisk harpiks. I likhet med Apples andre lokasjoner drives Apple Tysons Corner av 100prosent fornybar energi og er karbonnøytral.

Taket i butikken har en helt unik design – laget av biogene akustiske plater og skjermer, som gir mindre behov for metall.

Fra venstre til høyre: (1) I Apple Tysons Corner kan kunder utforske alle Apples produkter og tjenester. (2) Apple-ansatte kan hjelpe kunder med å kjøpe og sette opp en ny iPad.

Fra øverst til nederst: (1) I Apple Tysons Corner kan kunder utforske alle Apples produkter og tjenester. (2) Apple-ansatte kan hjelpe kunder med å kjøpe og sette opp en ny iPad.

 • Teksten i denne artikkelen

  1. mai 2023

  BILDER

  Apple Tysons Corner ønsker kunder velkommen til et nytt og vakkert butikkområde

  Apples aller første butikk har fått et nytt hjem, med nyskapende og bærekraftig forbedret design som gjenspeiler Apples verdier

  I dag gjenåpner Apple Tysons Corner i sentrum av Fairfax County i Virginia. Denne Apple Store-butikken åpnet dørene for første gang for 22 år siden, den 19.mai 2001, og ble Apples aller første butikk. Siden har Apple åpnet over 500 Apple Store-butikker rundt om i verden.

  «Fra øyeblikket vi åpnet vår første butikk i Tysons Corner nord i Virginia, har vi vært stolte av å kunne tilby en uovertruffen butikkopplevelse, der kunder kan finne produkter og tjenester som setter kreativiteten i sving og gir dem muligheten til å få gjort de utroligste ting», sier Apple-sjef Tim Cook. «Vi er veldig glade for å ønske kundene velkommen tilbake til denne vakre nye versjonen av Apple Tysons Corner.»

  «I 22 år har vi utviklet og bygget videre på kunderelasjonene i Apple Tysons Corner, og vi er veldig glade for å invitere dem tilbake til dette fantastiske nye området, der de kan få alt det beste med Apple», sier Deirdre O’Brien, Apples direktør for detaljhandel. «De ansatte er klare til å yte utmerket service og hjelpe alle med å få mest mulig ut av Apples nyeste produkter og tjenester.»

  Apples unike handleopplevelse

  Kunder i Apple Tysons Corner vil kunne få hjelp av over 100 dyktige ansatte. De ansatte er klare for å hjelpe lokalsamfunnet med å utforske og kjøpe iPhone14-modellene, som alle har fantastiske kameraer, utmerket batteritid og banebrytende helse- og sikkerhetsfunksjoner.

  Kundene kan ta en nærmere titt på AppleWatch-modellene i det nye dedikerte området der de får en mer personlig handleopplevelse. Genius Bar har en ny design som er perfekt for samtaler ansikt til ansikt når ekspertene skal hjelpe kunder med teknisk support eller maskinvareservice.

  I Apple Tysons Corner kan Today at Apple-deltakere utforske de nyeste Apple-produktene og lære hvordan de kommer i gang med sin nye enhet. Gratisprogrammet består av følgende Apple-arrangerte økter:

  • Skills: Getting Started with Mac.
  • Video Skills: Recording Techniques with iPhone.
  • Art Skills: Getting Started with Procreate.
  • Photo Skills: Photography on iPhone.

  Universelt design

  Apple Tysons Corner er basert på prinsippet om universelt design og har skapt et innbydende område der alle kan føle seg velkomne. Butikken har bord og sitteplasser i forskjellige høyder og tilgangsruter der det er enklere for rullestolbrukere å komme seg frem. For kunder som bruker høreapparater, tilbyr butikken en portabel teleslyngekoffert som kan brukes hvor som helst. Ved bordet for Today at Apple får kunder tilgang til en portabel teleslyngekoffert som de kan bruke til å koble til økten. Dette gir en mer tilgjengelig kundeopplevelse.

  Bærekraft i butikker

  Som en del av Apples engasjement for bære­kraft har Apple Tysons Corner betydelig redusert bruk av petrokjemiske produkter og karbonintensive materialer. Taket med unik design er laget av biogene akustiske plater og skjermer, som gir mindre behov for metall, og gulvet er laget med biopolymerer som reduserer behovet for kjemisk harpiks. I likhet med Apples andre lokasjoner drives Apple Tysons Corner av 100prosent fornybar energi og er karbonnøytral.

  Pressekontakter

  Linnéa Wängberg

  Apple

  l_wangberg@apple.com

  08-703-30-48

  Cathrine Skovly

  Apple

  cskovly@apple.com

  48 28 00 33

  Apple Media Helpline

  media.no@apple.com

  22 82 34 80

  Brødtekst

 • Bilder i denne artikkelen

  Last ned alle bildene

Linnéa Wängberg

Apple

l_wangberg@apple.com

08-703-30-48

Cathrine Skovly

Apple

cskovly@apple.com

48 28 00 33

Apple Media Helpline

media.no@apple.com

22 82 34 80

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Virgilio Hermann JD

Last Updated: 01/03/2023

Views: 6053

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Virgilio Hermann JD

Birthday: 1997-12-21

Address: 6946 Schoen Cove, Sipesshire, MO 55944

Phone: +3763365785260

Job: Accounting Engineer

Hobby: Web surfing, Rafting, Dowsing, Stand-up comedy, Ghost hunting, Swimming, Amateur radio

Introduction: My name is Virgilio Hermann JD, I am a fine, gifted, beautiful, encouraging, kind, talented, zealous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.