HP-skriveroppsett (HP Smart-app) | HP® Brukerstøtte (2023)

hp-concentra-wrapper-portlet

Handlinger${title}Laster inn...

Automatisk oversettelse av denne siden fra Microsoft Translator

HP Smart-appen er den viktigste programvaren for skriveren din. Installer den på enheten du vil skrive ut fra, og bruk den til å konfigurere skrivertilkoblingen. Ved å installere HP Smart app, installerer du også alle nødvendige drivere for å skrive ut og skanne.

Installere HP Smart-appen

Få HP Smart-appen for Android, Apple iOS eller iPadOS, Windows og Mac.

 1. Last ned HP Smart-appen fra123.hp.com(Android, Apple iOS, iPadOS),HP Smart - Microsoft Store(Windows) ellerHP Smart - Mac App Store(Mac).

  Merke:

  Har du problemer med å laste ned appen? Gå tilKan ikke laste ned og installere HP Smart printer-appenfor mer informasjon.

 2. Hvis du konfigurerer HP Smart for første gang, må du opprette eller logge deg på en HP-konto for å få tilgang til alle skriverfunksjoner.

Konfigurere skriveren gjennom HP Smart-appen.

Legg til skriveren din til HP Smart og følg oppsettsveiledningen for å koble til datamaskinen eller en mobil enhet.

Merke:

For HP+-skrivere kan det flere veiledningstrinn være nødvendige for å fullføre skriveroppsett, for eksempel valg av HP+ og opprettelse av HP-konto.

 1. Hvis du konfigurerer skriveren på et Wi-Fi-nettverk, må du klargjøre skriveren for oppsett.

  • Plasser skriveren og datamaskinen eller mobilenheten i nærheten av Wi-Fi-ruteren.

  • Slå på Wi-Fi på datamaskinen eller mobilenheten, og koble til nettverket. Hvis datamaskinen kobles til nettverket med en Ethernet-kabel, må du midlertidig koble fra kabelen og bruke Wi-Fi-tilkoblingen under oppsettet.

  • Aktiver Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten slik at HP Smart kan oppdage skriveren under oppsettet.

  • Slå på Windows Update på Windows-datamaskiner for å sørge for at Windows alltid er oppdatert.

  • Når du har installert HP Smart for iOS og Android, aktiverer du mobilenhetens posisjonstjeneste og tillater at appen kan bruke posisjonen din til å oppdage skriveren og tilby løsninger under oppsettet.

  • Flere skrivere innenfor rekkevidde av enheten kan vises under oppsett. Velg riktig skriver. Ikke velg en skriver med DIRECT i navnet, siden det bare er for Wi-Fi Direct-tilkoblinger.

 2. Åpne HP Smart.

  • Hvis dette er første gang du åpner HP Smart, prøver appen å finne og konfigurere skriveren.

  • Hvis dette ikke er første gang du åpner HP Smart, klikker du påLegg til skrivereller plusstegnet for å finne skriveren.

 3. På skjermbildet for tilkoblingstype velger du Wi-Fi, USB eller nettverk. Alternativene som vises, varierer avhengig av datamaskinen eller den mobile enheten. Følg trinnene for å fullføre konfigurasjonen.

  Hvis du bruker en Wi-Fi-tilkobling og skriveren ikke blir funnet, kan du fortsette til neste trinn.

 4. Modus for gjenoppretting av Wi-Fi-oppsett.

 5. Lukk og åpne HP Smart på nytt innen to timer, og prøv deretter å legge til skriveren igjen.

 6. Følg skjermbildene i oppsettsveiledningen for å fullføre skriveroppsettet.

Gjør HP-skriveren sikrere (kun trådløst)

Sikre skriveren for å hindre at andre får tilgang til den.

 • Kontroller at nettverket, skriveren og enheten er koblet til en sikkerHP-skriveroppsett (HP Smart-app) | HP® Brukerstøtte (3)tilkobling. Ikke koble skriveren til åpne, offentlige nettverk.

 • Bruk et sterkt passord for Wi-Fi-nettverket (ruteren din), og endre det regelmessig.

 • Opprett et unikt skrivernavn for å enkelt identifisere skriveren når det er flere skrivere i et nettverk.

 • Begrens tilgangen fra andre for skriverfunksjoner som gjør det mulig å skrive ut eksternt, som Skriv ut hvor som helst eller HP ePrint.

For mer informasjon, kan du gå tilSikre HP-skriveren mot uønsket tilgang.

Bruke HP Smart-app til å skrive ut, skanne, kopiere og fakse

Skriv ut, skann og kopier ved å klikke på HP Smart-appens startskjermfliser. Du kan også kontrollere skriverstatus, feilsøke problemer, bestille rekvisita og angi skriverinnstillinger.

Eksempel på HP Smart-appens startskjermbilde (mobil, datamaskin)

HP-skriveroppsett (HP Smart-app) | HP® Brukerstøtte (4)

 • Hvis du vil skrive ut, velger du en type utskriftsjobb fra startskjermbildet, velger elementet som skal skrives ut, bruker fotoredigeringsverktøy hvis nødvendig, og endrer deretter eventuelle utskriftsinnstillinger.

 • Hvis du vil skanne, velger du å skanne fra skannerglasset eller dokumentmateren, importerer et bilde, eller bruker datamaskinen eller mobilenheten til å ta et bilde eller dokument. Du kan bruke redigeringsverktøyene hvis det er nødvendig, og deretter skrive ut, lagre eller dele det skannede elementet. Gå tilHvordan skanne med en HP-skriverfor å få mer informasjon.

 • For å kopiere (bare Android og iOS), åpner duKopiere-flisen, bruker kameraet til å ta opp et dokument eller et bilde, velger størrelse og antall kopier, og skriver deretter ut elementet i farge eller svart/hvitt.

 • Hvis du vil administrere skriveren, klikker du på bildet av skriveren på startskjermbildet for å endre innstillinger og alternativer, kontrollere skriverens status med mer.

 • Hvis du vil legge til eller fjerne startskjermbildene, velger duTilpass flisernederst på skjermen (Android, iOS) eller iApp-innstillingerHP-skriveroppsett (HP Smart-app) | HP® Brukerstøtte (5)(Windows, Mac).

 • Hvis du vil ha informasjon om andre appfunksjoner, kan du velge ett av følgende dokumenter:

  • Diagnostiser og reparer: Kjør dette feilsøkingsverktøyet som er innebygd i HP Smart-appen for Mac- og Windows-datamaskiner, hvis du opplever problemer med skriveren.

  • Skriv ut hvor som helst: Bruk skriveren når du ikke er hjemme og har tilgang til et mobilnettverk eller Wi-Fi med Internett-tilgang.

  • Snarveier: Opprett snarveier med ett trykk (tidligere kalt Smart Tasks) for å fullføre repeterende oppgaver som e-postsending, utskrift og lagring av skannede dokumenter raskt.

  • Mobil faks: Send trygt dokumenter til en faksmaskin eller en fakskompatibel skriver.

Vanlige spørsmål

Har du fortsatt spørsmål? Finn flere svar og hjelp.

Hva er kravene til å konfigurere en skriver ved hjelp HP Smart-appen?

Se gjennom kravene til tilkoblings- og programvareversjon for HP Smart-appen.

Hvorfor må jeg logge inn eller opprette en konto for å bruke HP Smart?

Med en HP Smart-konto kan du skrive ut og skanne fra HP Smart-appen, samt få tilgang til avanserte funksjoner som mobil faks.

Du kan også bruke HP Smart til å administrere, dele tilgang og skrive ut fra hvor som helst med en kompatibel HP-skriver.

Hvorfor kan jeg ikke koble til en trådløs skriver eller skrive ut over nettverket?

Kontroller nettverksproblemer og krav til oppsett hvis skriveren ikke finnes under programvaren, eller når trådløse utskriftsjobber mislykkes.

 • Dårlig nettverkstilkobling: Flytt skriveren og datamaskinen eller mobilenheten nærmere den trådløse ruteren, og kontroller deretter om signalkvaliteten er forbedret. Prøv å åpne et nettsted for å se om Internett-tilkoblingen fungerer som den skal. Hvis Wi-Fi er treg eller uregelmessig, starter du ruteren på nytt ved å koble fra strømledningen. Vent i 15 sekunder og koble deretter til strømledningen på nytt.

 • Skriveren er av eller i hvilemodus: Berør kontrollpanelet eller trykk påav/på-knappen for å vekke skriveren, og sette den i klar-modus. Noen ganger kan skriverstatus vise frakoblet når den faktisk er klar.

 • Kontroller skriverens nettverkstilkoblingsstatus: Sørg for at skriverens trådløsfunksjon er på, og at skriveren er koblet til samme nettverk som datamaskinen eller mobilenheten din. Hvis skriveren din har et lys ved siden av etTrådløstikon eller knappHP-skriveroppsett (HP Smart-app) | HP® Brukerstøtte (6), må du sørge for at lyset er på. Hvis den er av eller blinker, er skriveren koblet fra nettverket.

 • Slik kobler du skriveren til nettverket på nytt: Plasser skriveren i nærheten av Wi-Fi-rutersignalet, og koble den deretter til nettverket.

  • Skrivere med kontrollpanel med berøringsskjerm: ÅpneOppsett-,Nettverk- ellerTrådløsinnstillinger-menyen, velgVeiviser for trådløst oppsett, og følg deretter instruksjonene for å velge nettverksnavnet og angi passordet.

  • Skrivere uten kontrollpanel med berøringsskjerm: Trykk på og hold nedeTrådløstknappHP-skriveroppsett (HP Smart-app) | HP® Brukerstøtte (7)i fem sekunder eller til trådløs-lampen begynner å blinke. Innen to minutter trykker du på og holder nedeWPS(Wi-Fi Protected Setup) på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Trådløslampen på skriveren slutter å blinke når tilkoblingen blir fullført.

  • HP DeskJet 6000- og 6400-, ENVY 6000- og 6400- og Tango-skrivere: Trykk på og hold nedeWi-FiknappHP-skriveroppsett (HP Smart-app) | HP® Brukerstøtte (8)ogAv/på-knappen på baksiden av skriveren i fem sekunder til den blå linjen blinker. Innen to minutter trykker du på og holder nedeWPS-knappen på ruteren til tilkoblingsprosessen begynner. Den blå linjen slutter å blinke når tilkoblingen er opprettet.

 • Start enheter på nytt: En omstart av skriveren og mobilenheten kan fjerne mulige feiltilstander.

 • Skrive ut en trådløs testrapport: Søk på nettsiden for HPs kundestøtte etter skrivermodellen, og søk deretter etterselvtestsidefor å finne dokumentet om hvordan man skriver ut og evaluerer rapporten.

 • Aktiver Bluetooth for et HP Smart-appoppsett: Aktiver Bluetooth på datamaskinen eller mobilenheten slik at HP Smart kan oppdage skriveren under oppsettet.

 • Trådløs isolering kan forårsake at skriveren vises som frakoblet. Sjekk med produsenten av ruteren for mer informasjon.

Hvorfor vises HP Smart for Windows på feil språk?

Språket i HP Smart-appen bruker det foretrukne språksettet i Windows. Hvis du har flere språk, vises appen på det første språket i listen.

Hvordan legger jeg til HP Smart for Windows på Start, oppgavelinjen eller skrivebordet?

Åpne Windows Start-menyen for å opprette en snarvei til HP Smart-appen.

 1. I Windows klikker du påStart-menyen.

 2. Finn HP Smart i listen over apper, og velg deretter ett av følgende:

  • Fest til Start: Høyreklikk påHP Smart-appflisen, og velg deretterFest til startfra på rullegardinmenyen.

  • Fest til oppgavelinjen: Høyreklikk påHP Smart-appflisen, klikk påMer, og velg deretterFest til startfra på rullegardinmenyen.

  • Lage en skrivebordsnarvei: Klikk påHP Smart, og dra den deretter til skrivebordet.

Hvilke språk støtter HP Smart-appen?

HP Smart er for øyeblikket tilgjengelig på følgende språk.

 • Arabisk (kun Windows, Mac)

 • Bulgarsk

 • Katalansk (kun Windows, Mac)

 • Kinesisk (forenklet)

 • Kinesisk (tradisjonell)

 • Kroatisk (kun Windows, Mac)

 • Tsjekkisk

 • dansk

 • Nederlandsk

 • Engelsk

 • Estisk

 • finsk

 • fransk

 • tysk

 • Gresk

 • Hebraisk (kun Windows, Mac)

 • ungarsk

 • Indonesisk (kun Windows, Mac)

 • italiensk

 • japansk

 • Koreansk

 • Norsk

 • Latvisk

 • Litauisk

 • Pusse

 • portugisisk

 • Rumensk (kun Windows, Mac)

 • Russisk

 • Slovakisk (kun Windows, Mac)

 • Slovensk (kun Windows, Mac)

 • spansk

 • svensk

 • Thai (kun Windows, Mac)

 • tyrkisk

Hvilke skrivere er kompatible med HP Smart-appen?

De fleste trådløskompatible skrivere som er produsert i 2010 og senere støttes av HP Smart-appen.

For å finne ut om skriveren er kompatibel, kan du gå tilMobile utskriftsløsninger for HP-skrivere.

");$('#embeddedIframe32255').css({'width': '800px', 'height': 'auto'});});$(window).on("last", function(){ $(".table-responsive").addClass("enableScrollOnOverflow");$("img.docImage").addClass("img-responsive");$("img.docImage").css("max-width ","100%");// $(".section.expandable").prev(":not(.section.expandable)+.section.expandable").find(".expandableHeading").css(" border-top", "1px solid #ccc");$(".callout").closest("ol").addClass("calloutList");$('#embeddedIframe32255').css({'width' : '800px', 'height' : 'auto'});//ALM 3290 - endringer startvar checkLC = getCCLC();if(checkLC === 'zh'){var anchorList = document.querySelectorAll('.content-link a'); //Velg alle ankertagger med spesifikk klassenavnvar modifyAnchorList = Array.prototype.slice.call(anchorList); //Konverterer nodelist til arraymodifyAnchorList.forEach(function(element) {if (element.href.indexOf("zh -hans") > -1 || element.href.indexOf("zh-hant") > -1) { element.href = element.href.replace(/zh-hans/g, "zh").replace( /zh-hant/g, "zh"); //erstatter zh-hans og zh-hant med zh}});}//ALM 3290 - endringer slutt});

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated: 06/04/2023

Views: 6474

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.